MỤC KHÁCH HÀNG - KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ

Xem danh sách khách hàng liên hệ

Khách hàng liên hệ là các khách hàng gửi phản hồi về cho của hàng thông qua Trang liên hệ. Để xem và quản lý danh sách khách hàng liên hệ của cửa hàng, bạn sử dụng menu mục Quản lý bán hàng nhấn chọn Khách hàng – Khách hàng liên hệ.

Menu, khách hàng, khách hàng liên hệ

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị danh sách khách hàng liên hệ trên trang web của bạn.

danh sách, khách hàng liên hệ

Lọc danh sách khách hàng liên hệ

Trong giao diện quản lý khách hàng liên hệ, bạn tìm hộp thoại Lọc

Bộ lọc

Đây là nơi bạn có thể lọc danh sách khách hàng liên hệ sẽ dược hiển thị. Bạn có thể lọc dựa trên 3 tiêu chí: Từ khoá, Trạng thái. Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết, bạn nhấp chuột vào nút Lọc để tiến hành lọc danh sách khách hàng liên hệ. Kết quả sẽ được hiển thị tại trang quản lý khách hàng liên hệ.

Xem thông tin khách hàng liên hệ theo cột

Ở góc trái bên trên của trang quản trị, bạn tìm hộp thoại Cột hiển thị.

Đây là nơi để bạn tùy chỉnh các cột thông tin sẽ hiển thị trong danh sách khách hàng liên hệ. Tùy theo các tiêu chí bạn chọn, trang web sẽ hiển thị các cột thông tin đó. Để chọn các cột hiển thị, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Cột hiển thị. Các cột hiển thị bạn có thể chọn sẽ xuất hiện như hình:

Cột hiển thị, tiêu chí

Các cột hiển thị bao gồm:

TÊN CỘT CÔNG DỤNG
Tên khách hàng Tên của khách gửi phản hồi về cho trang web
Email Email liên hệ của khách hàng
Số điện thoại Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Tiêu đề Tiêu đề của phản hội khách hàng gửi về cho trang web

Bạn nhấp chuột vào từng tiêu chí để hiển thị cột thông tin hiển thị theo ý thích và nhấp chuột một lần nữa để bỏ chọn. Sau khi hoàn tất tùy chỉnh cột thông tin hiển thị, bạn nhấp chuột chuột vào một điểm bất kỳ bên ngoài để tắt hộp thoại.

Xuất dữ liệu

Xuất dữ liệu dùng để tải danh sách khách hàng liên hệ trên trang web về máy tính dưới định dạng .xlsx (Microsoft Excel). Để thực hiện tải danh sách khách hàng liên hệ, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Xuất dữ liệu ở góc bên phải phía trên của trang quản trị, trình duyệt sẽ tự động tải về tập tin Excel có chứa danh sách toàn bộ khách hàng liên hệ.

Quản lý từng khách hàng

Để quản lý từng khách hàng trong danh sách khách hàng liên hệ, bạn sử dụng cột Quản lý nằm bên phải danh sách khách hàng liên hệ, với các tính năng sau:

HÌNH ẢNH MINH HỌA NÚT CÔNG DỤNG
Nút màu xanh dương, xem chi tiết Nút màu xanh dương Tính năng xem chi tiết: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang hiển thị chi tiết phản hồi của khách hàng. Sau khi bạn dùng tính năng này, trạng thái của phẩn hồi sẽ chuyển sang đã xem.
Nút màu đỏ, xóa Nút màu đỏ Tính năng xóa: Khi nhấp chuột vào tính năng này, một hộp thoại xác nhận sẽ hiện lên. Nếu chắc chắn muốn xóa khách hàng liên hệ, bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, khách hàng liên hệ sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nếu không muốn xóa, bạn nhấp chuột vào nút “Hủy”.!

Quản lý nâng cao một hoặc nhiều khách hàng liên hệ

Ngoài 2 tính năng quản lý khách hàng liên hệ cơ bản như trên, bạn còn có thể tùy chọn các tính năng nâng cao. Khi bạn nhấp chuột chọn một hoặc nhiều khách hàng liên hệ bạn muốn quản lý nâng cao, thanh tùy chỉnh sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Chọn hành động (1 dòng).

Quản lý nâng cao

Khi nhấp chuột chọn hộp thoại này, các tính năng nâng cao sẽ xuất hiện, bao gồm:

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG
Xóa Xóa khách hàng liên hệ khỏi danh sách

Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Xem danh sách khách hàng liên hệ
  • Lọc danh sách khách hàng liên hệ
  • Xem thông tin khách hàng liên hệ theo cột
  • Xuất dữ liệu
  • Quản lý từng khách hàng
  • Quản lý nâng cao một hoặc nhiều khách hàng liên hệ
zalo chat