MỤC ĐƠN HÀNG - DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Xem Danh sách đơn hàng

Để xem và quản lý Danh sách đơn hàng trên trang web, bạn sử dụng thanh menu, mục Quản lý bán hàng nhấn chọn Đơn hàng – Danh sách đơn hàng.

Menu, đơn hàng, danh sách đơn hàng

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị Danh sách đơn hàng có trên trang web của bạn.

danh sách, danh sách đơn hàng

Phân loại nhanh đơn hàng

Tại menu Quản lý bán hàng nhấn chọn mục Đơn hàng – Danh sách đơn hàng, bạn có thể phân loại nhanh đơn hàng nhờ các menu con. Các menu phân loại nhanh bao gồm:

Menu Nội dung
Danh sách chờ xử lý Danh sách các đơn hàng chưa được xử lý
Đơn hàng mới Danh sách đơn hàng mới được thêm vào trang web
Chưa giao hàng Danh sách đơn hàng đã được xử lý nhưng chưa được giao đến khách hàng
Chưa thanh toán Danh sách đơn hàng chưa thanh toán

Chọn tiêu chí lọc danh sách đơn hàng

Ở góc trái bên trên của trang quản trị, bạn tìm hộp thoại Bộ lọc

Đây là nơi để bạn tùy chỉnh bộ lọc để lọc Danh sách đơn hàng. Tùy theo các tiêu chí bạn chọn, trang web sẽ lọc và hiển thị danh sách đơn hàng dựa trên các tiêu chí đó. Để chọn tiêu chí lọc danh sách đơn hàng, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Bộ lọc. Một hộp thoại các tiêu chí lọc sẽ xuất hiện như hình:

Bộ lọc

Các tiêu chí lọc bao gồm:

TIÊU CHÍ CÔNG DỤNG
Nhập từ khóa Lọc danh sách đơn hàng theo từ khóa
Trạng thái Lọc danh sách đơn hàng theo Trạng thái đơn hàng
Người xử lý Lọc danh sách đơn hàng theo Người xử lý
Ngày tạo Lọc danh sách đơn hàng theo Ngày tạo đơn hàng trên trang web
Hình thức thanh toán Lọc đơn hàng theo Hình thức thanh toán của đơn hàng
Hình thức vận chuyển Lọc đơn hàng theo Hình thức vận chuyển của đơn hàng

Bạn nhấp chuột vào từng tiêu chí để lọc đơn hàng theo ý thích và nhấp chuột một lần nữa để bỏ chọn. Sau khi hoàn tất tùy chỉnh các tiêu chí hiển thị đơn hàng, bạn nhấp chuột vào một điểm bất kỳ bên ngoài để tắt hộp thoại.

Thực hiện lọc danh sách đơn hàng

Sau khi đã chọn các tiêu chí cần thiết để lọc đơn hàng, bạn nhập thông tin cần thiết cho các tiêu chị đó tại công cụ Lọc của trang quản lý Danh sách đơn hàng

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cần thiêt, nhấp chuột vào nút Lọc phía bên phải. Kết quả lọc sẽ được hiển thị tại trang Quản lý đơn hàng.

Kêt quả lọc đơn hàng

Xem thông tin đơn hàng theo cột

Ở góc trái bên trên của trang quản trị, bạn tìm hộp thoại Cột hiển thị.

Đây là nơi để bạn tùy chỉnh các cột thông tin sẽ hiển thị trong danh sách đơn hàng. Tùy theo các tiêu chí bạn chọn, trang web sẽ hiển thị các cột thông tin đó. Để chọn các cột hiển thị, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Cột hiển thị. Các cột hiển thị bạn có thể chọn sẽ xuất hiện như hình:

Cột hiển thị, tiêu chí

Các cột hiển thị bao gồm:

TÊN CỘT CÔNG DỤNG
Mã đơn Hiển thị mã đơn hàng, được tự động tạo khi đơn hàng được thêm vào
Họ tên Hiển thị họ tên người đặt hàng
Điện thoại Hiển thị số điện thoại liên lạc của người đặt hàng
Trạng thái giao hàng Hiển thị trạng thái giao hàng của đơn hàng
Trạng thái thanh toán Hiển thị trạng thái thanh toán của đơn hàng
Trạng thái Hiển thị trạng thái của đơn hàng. Có thể quản lý trạng thái đơn hàng tại Quản lý bán hàng > Thông kê doanh số > Trạng thái
Nguồn Hiển thị nguồn gốc của đơn hàng. Có thể quản lý nguồn đơn hàng tại Quản lý bán hàng > Thống kê doanh số > Nguồn đơn hàng
Người xử lý Hiển thị người phụ trách xử lý đơn hàng
Người tạo Hiển thị người khởi tạo đơn hàng
Hình thức thanh toán Hiển thị hình thức thanh toán của đơn hàng
Hình thức giao hàng Hiển thị hình thức giao hàng của đơn hàng
Ghi chú Hiển thị các ghi chú của đơn hàng
Ngày tạo Hiển thị ngày đơn hàng được thêm vào
Tổng tiền Hiển thị tổng số tiền được tính của đơn hàng

Bạn nhấp chuột vào từng tiêu chí để hiển thị cột thông tin hiển thị theo ý thích và nhấp chuột một lần nữa để bỏ chọn. Sau khi hoàn tất tùy chỉnh cột thông tin hiển thị, bạn nhấp chuột vào một điểm bất kỳ bên ngoài để tắt hộp thoại.

Thêm đơn hàng mới

Sử dụng nút Thêm mới để thêm một đơn hàng mới vào trang web. Xem cụ thể tại phần hướng dẫn "Thêm đơn hàng mới".

Xuất dữ liệu

Xuất dữ liệu dùng để tải danh sách đơn hàng trên trang web về máy tính dưới định dạng .xlsx (Microsoft Excel). Để thực hiện tải danh sách đơn hàng, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Xuất dữ liệu ở góc bên phải phía trên của trang quản trị, trình duyệt sẽ tự động tải về tập tin Excel có chứa danh sách toàn bộ đơn hàng.

Quản lý từng đơn hàng

Để quản lý từng đơn hàng trong danh sách đơn hàng, bạn sử dụng cột Quản lý nằm bên phải danh sách đơn hàng, với các tính năng sau:

HÌNH ẢNH MINH HỌA NÚT CÔNG DỤNG
Nút màu xanh dương, xem trước Nút màu xanh dương Tính năng xem chi tiết đơn hàng: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị chi tiết đơn hàng trên trang web bán hàng.
Nút màu xanh lá, hiển thị Nút màu xanh lá Tính năng in đơn hàng: Khi nhấp chuột vào tính năng này, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng dưới hàng hình ảnh. Bạn có thể in đơn hàng này và gửi kèm cho khách hàng
Nút màu đỏ, xóa Nút màu đỏ Tính năng xóa: Khi nhấp chuột vào tính năng này, một hộp thoại xác nhận sẽ hiện lên. Nếu chắc chắn muốn xóa đơn hàng, bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, đơn hàng sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nếu không muốn xóa đơn hàng, bạn nhấp chuột vào nút “Hủy”.!

Quản lý nâng cao một hoặc nhiều đơn hàng

Ngoài 3 tính năng quản lý đơn hàng cơ bản như trên, bạn còn có thể tùy chọn các tính năng nâng cao. Khi bạn nhấp chuột chọn một hoặc nhiều đơn hàng bạn muốn quản lý nâng cao, thanh tùy chỉnh sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Chọn hành động (1 dòng).

Quản lý nâng cao

Khi nhấp chuột chọn hộp thoại này, các tính năng nâng cao sẽ xuất hiện, bao gồm:

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG
Giao hàng > Xuất kho Thay đổi trạng thái giao hàng sang Xuất kho
Giao hàng > Đang giao Thay đổi trạng thái giao hàng sang Đang giao hàng
Giao hàng > Đã giao Thay đổi trạng thái giao hàng sang Đã giao hàng
Giao hàng > Hoàn trả Thay đổi trạng thái giao hàng sang Hoàn trả
Giao hàng > Hoàn trả một phần Thay đổi trạng thái giao hàng sang Hoàn trả một phần
Đã thanh toán Thay đổi trạng thái thanh toán sang Đã thanh toán
Thanh toán > Hoàn tiền Thay đổi trạng thái thanh toán sang Hoàn tiền
Thanh toán > Hoàn tiền một phần Thay đổi trạng thái thanh toán sang Hoàn tiền một phần
Xoá Xoá đơn hàng khỏi danh sách đơn hàng

Tính năng nâng cao, quản lý sản phầm


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Xem Danh sách đơn hàng
  • Phân loại nhanh đơn hàng
  • Chọn tiêu chí lọc danh sách đơn hàng
  • Thực hiện lọc danh sách đơn hàng
  • Xem thông tin đơn hàng theo cột
  • Thêm đơn hàng mới
  • Xuất dữ liệu
  • Quản lý từng đơn hàng
  • Quản lý nâng cao một hoặc nhiều đơn hàng
zalo chat