QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM

I. Định nghĩa danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là một nhóm chứa tất cả những sản phẩm có cùng đặc điểm để bạn dễ quản lý và khách hàng dễ tìm kiếm.

II. Truy cập trang quản lý danh mục sản phẩm

Để truy cập vào trang quản lý danh mục sản phẩm, trên thanh công cụ bên trái, trong phần Quản lý bán hàng => chọn Sản phẩm => Danh mục sản phẩm.

III. Các chức năng chính trong quản lý danh mục sản phẩm

1. Nhập dữ liệu và thêm mới

 • Nhập dữ liệu: chuyển hướng đến trang nhập dữ liệu bằng excel
 • Thêm mới: chuyển hướng đến trang nhập dữ liệu bằng biểu mẫu

nhập dữ liệu và thêm mới

2. Cột hiển thị

Nơi bạn có thể chọn các đặc điểm sẽ hiển thị của môt danh mục sản phẩm khi bạn truy cập vào trang quản lý danh mục sản phẩm.

cột hiển thị

Có 4 đặc điểm của danh mục sản phẩm sẽ hiển thị là Thứ tự, Tên danh mục, Danh mục cha, Ngày cập nhật. Bạn có thể chọn bằng cách tích vào ô vuông phía trước các đặc điểm, như trong hình.

các giá trị cột hiển thị

3. Thanh tìm kiếm

Khi có quá nhiều các danh mục sản phẩm khác nhau, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm chúng nhờ vào thanh tìm kiếm.

thanh tim kiem

 • Nhập từ khóa: nhập các từ có trong tên danh mục sản phẩm để tìm ra
 • Ngày tạo: nhập khoảng thời gian tùy ý để tìm được những danh mục sản phẩm được tạo trong thời gian đó.
 • Cho phép hiển thị: giúp bạn lọc ra những danh mục theo nhóm cho hiện thị và không cho hiển thị trên website.

  4. Các công cụ quản lý một danh mục sản phẩm

công cụ quản lý một danh mục sản phẩm

 • (1) Cập nhật: chỉnh sửa thông tin của một danh mục sản phẩm
 • (2) Xem sản phẩm thuộc danh mục: giúp bạn nhanh chóng tìm ra tất cả các sản phẩm thuộc nhóm danh mục này.
 • (3) Xem danh mục con: Xem danh sách các danh mục con được danh mục này quản lý.
 • (4) Hiển thị: Nếu nút này màu xanh đồng nghĩa với việc danh mục sản phẩm này của bạn có hiển thị trên website, nếu nút màu xám thì danh mục sản phẩm này đã ẩn khỏi website.
 • (5) Xóa: Xỏa bỏ vĩnh viễn danh mục này khỏi website.

  5. Quản lý nhiều danh mục sản phẩm

  Có 2 thao tác chính là XóaDi chuyển. Để thực hiện các thao tác này, bạn cần:

 • Chọn danh mục sản phẩm bạn sẽ thực hiện thao tác bằng cách bấm vào ô vuông ở mục Thứ tự (nếu bạn muốn chọn hết tất cả các danh mục thì bấm vào ô vuông trước chữ Thứ tự).
 • Bấm vào Chọn hành động nằm ngay trước Cột hiển thị để bấm chọn thao tác Xóa hoặc Di chuyển.

quản lý nhiều danh mục sản phẩm


Thông tin này có hữu ích với bạn?

 • I. Định nghĩa danh mục sản phẩm
 • II. Truy cập trang quản lý danh mục sản phẩm
 • III. Các chức năng chính trong quản lý danh mục sản phẩm
  • 1. Nhập dữ liệu và thêm mới
  • 2. Cột hiển thị
  • 3. Thanh tìm kiếm
  • 4. Các công cụ quản lý một danh mục sản phẩm
  • 5. Quản lý nhiều danh mục sản phẩm
zalo chat