Thiết lập website

Để thiết lập các thông tin liên quan đến website, bạn hãy đi đến mục Cấu hình hệ thống >> Cơ bản. Bao gồm các tab thông tin sau :

Lưu ý : Nhớ Nhấn nút Lưu sau khi cấu hình website xong

alt

Thông tin website

Ở mục này bạn có thể thay đổi logo của website,

Xem được thời gian khỏi tạo website và dung lượng website đã sử dụng

alt

Thông tin doanh nghiệp

Ở đây bạn cần nhập các thông tin về doanh nghiệp

alt

Tiêu đề Nội dung
Tên website Nhập tên doanh nghiệp hoặc tên website
Mã số thuế Nhập mã số thuế của doanh nghiệp
Địa chỉ Nhập địa chỉ của doanh nghiệp

Liên hệ

Bạn có thể thêm các thông tin liên hệ của cửa hàng tại đây.

alt

Tiêu đề Nội dung
Email Nhập vào email của cửa hàng
Số điện thoại Nhập vào số điện thoại cửa hàng của bạn để khách hàng liên hệ
Hotline Số điện thoại hỗ trợ nóng của doanh nghiệp
Fax Nhập vào số fax cửa hàng của bạn

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán giúp cho khách hàng đặt hàng có thể chọn phương thức thanh toán phù hợp với bản thân, dễ dàng cho người sử dụng

EZWeb hổ trợ thanh toán bằng 3 phương thức :

 • Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thanh toán qua napas.
 • Thanh toán qua Paypal.

alt

Để kích hoạt hình thức thanh toán bạn chọn kích hoạt (để nút kích hoạt hiển thị màu xanh)

Khu vực

Tại đây bạn có thể

 • Thay đổi ngôn ngữ Website
 • Thay đổi tiền tệ
 • Thiết lập VAT khi khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn

alt

Hỗ trợ

Ở đây bạn có thể thiết lập những kênh hỗ trợ để hỗ trợ khách hàng tốt nhất

EZWeb cung cấp 4 kênh hỗ trợ chính

 • Facebook : Tích hợp chatlive với Fanpage
 • Zalo: Tích hợp chatlive với Zalo Official
 • Skype: Tích hợp chatlive với tài khoản skype
 • Số điện thoại : Kênh nóng hỗ trợ khách hàng qua số điện thoại

  Hướng dẫn tích hợp CHATLIVE

alt

Phí giao hàng

Bạn có thể cập nhật phí giao hàng cho từng khu vực tỉnh thành, Quận huyện

alt

Mức phí chung: là mức phí giao hàng cho toàn bộ tỉnh thành, quận huyện Chưa được cài đặt

Để cài đặt phí giao hàng cho một khu vực mới bạn cần nhập thông tin Tỉnh thành, Quận huyện, và mức phí giao hàng . sau đó nhấn Thêm giá trị

Để cài đặt cho toàn bộ tỉnh bạn chỉ cần chọn Tỉnh thành và mức phí giao hàng

alt

Để cập nhật lại phí giao hàng khu vực cũng làm tương thự như cài đặt mức phí giao hàng cho một khu vực

Mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi bạn có thể tạo những liên kết từ website đến những trang cộng đồng

Ở đây bạn chỉ cần sao chép và dán đúng địa chỉ liên kết tương ứng

alt


Thông tin này có hữu ích với bạn?

 • Thông tin website
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Liên hệ
 • Hình thức thanh toán
 • Khu vực
 • Hỗ trợ
 • Phí giao hàng
 • Mạng xã hội
zalo chat