MỤC KHUYẾN MÃI - SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Xem danh sách sản phẩm khuyến mãi

Để xem và quản lý danh sách sản phẩm khuyến mãi của cửa hàng, bạn truy cập địa chỉ Trang quản trị, trên thanh menu mục Quản lý bán hàng nhấn chọn mục Khuyến mãi – Sản phẩm khuyến mãi.

Menu, sản phẩm, sản phẩm khuyến mãi

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị danh sách sản phẩm khuyến mãi có trong cửa hàng của bạn. Các sản phẩm thuộc danh sách Sản phẩm khuyến mãi là sản phẩm có Giá bán thấp hơn giá niêm yết.

danh sách, sản phẩm khuyến mãi

Để thao tác với trang Quản lý danh sách sản phẩm khuyến mãi, bạn có thể xem thêm Hướng dẫn quản lý danh sách sản phẩm


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Xem danh sách sản phẩm khuyến mãi
zalo chat