Tích hợp google translate

Để thiết lập một website đa ngôn ngữ như hình bên dưới

alt text

ta tiến hành cấu hình như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào mục thiết lập cấu hình cơ bản trong trang quản trị, tại nhóm REGIONAL lựa chọn ngôn ngữ chính của website mà khách hàng sẽ thấy khi truy cập vào lần đầu.

alt text

  • Bước 2: Chuyển sang mục thiết lập cấu hình nâng cao và thiết lập ngôn ngữ cho website ở nhóm Translate như hình bên dưới

alt text

-- Nhập vào những ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị trong website theo qui ước sau: en => English, vi => Vietnamese, fr => French, de => German, ja => Japanese, ko => Korean, th => Thai, ru => Russian, zh => Chinese, it => Italian, km => Cambodian

alt text

-- Để sử dụng tính năng chuyển đổi ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Google, tích chọn vào ô Enable để kích hoạt.

alt text


Thông tin này có hữu ích với bạn?

zalo chat