TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Quản lý tài khoản quản trị

Tài khoản quản trị là tài khoản để truy cập vào trang quản trị website.

Để xem và quản lý danh sách tài khoản quản trị của cửa hàng

Trên thanh menu bên trái trong mục Cấu hình hệ thống nhấn chọn Tài khoản quản trị.

Youtube

Danh sách tài khoản quản trị

Youtube

Thêm mới tài khoản quản trị

Khi bạn cần thêm một tài khoản quản trị hãy nhập đầy đủ thông tin và nhấn Thêm mới

Youtube

Tiêu đề Chức năng
Ảnh đại diện Tải lên ảnh đại diện của người sử dụng tài khoản quản trị từ hệ thống hoặc từ thiết bị của bạn
Tên Đặt tên cho tài khoản của bạn
Email Nhập email để đăng nhập vào trang quản trị cho tài khoản này
Mật khẩu Đặt mật khẩu cho tài khoản của bạn để đăng nhập vào trang quản trị hoặc bạn có thể nhất vào nút Random để hệ thống tự động cấp cho bạn một mật khẩu
Vai trò Chọn vai trò phù hợp cho tài khoản quản trị

Các vai trò quan trị

Vai trò Chức năng
Quản trị viên Quản lý toàn bộ giao diện quản trị bao gồm cả quyền quản lý Tài khoản quản trị.
Nhân viên Sale Quản lý Đơn hàng và các đối tượng liên quan trong Quản lý bán hàng.
Quản lý Sale Quản lý Đơn hàng, Mã khuyến mãi và Khách hàng trong Quản lý bán hàng
Biên tập viên bán hàng Quản lý Sản phẩm và các đối tượng liên quan trong Quản lý bán hàng.
Biên tập viên nội dung Quản lý Tin tức và Trang nội dung trong Quản lý nội dung.
Lập trình viên Quản lý Giao diện và Cấu hình trong Cấu hình hệ thống.
Cộng tác viên Quản lý Danh sách đơn hàng, Danh sách chờ xử lý và Đơn hàng mới trong Quản lý đơn hàng. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn vào nút Lưu lại là hoàn tất việc tạo mới một tài khoản quản trị.

Quản lý danh sách đơn hàng, Danh sách chờ xử lý và Đơn hàng mới trong Quản lý đơn hàng.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn vào nút Lưu lại là hoàn tất việc tạo mới một tài khoản quản trị.


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Quản lý tài khoản quản trị
  • Danh sách tài khoản quản trị
  • Thêm mới tài khoản quản trị
  • Các vai trò quan trị
zalo chat