MỤC QUẢN LÝ NỘI DUNG - TRANG NỘI DUNG

Để quản lý các trang nội dung, bạn truy cập địa chỉ Trang quản trị trên thanh menu mục Quản lý nội dung nhấn chọn mục Trang nội dung.

Trang nội dung, menu

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị danh sách tất cả các trang nội dung có trên trang web của bạn.

Trang nội dung

Lọc danh sách trang nội dung

Trong giao diện Trang nội dung, bạn tìm hộp thoại Lọc

Trang nội dung, lọc danh sách trang nội dung

Đây là nơi bạn có thể lọc danh sách các trang nội dung sẽ được hiển thị. Bạn có thể lọc dựa trên 2 tiêu chí: Từ khoá, Cho phép hiển thị. Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết, bạn nhấp chuột vào nút Lọc để tiến hành lọc danh sách các trang nội dung. Kết quả sẽ được hiển thị tại trang quản lý Trang nội dung

Quản lý từng trang nội dung

Để quản lý từng trang nội dung, bạn sử dụng cột Quản lý nằm bên trái danh sách trang nội dung, với các tính năng sau:

HÌNH ẢNH MINH HỌA NÚT CÔNG DỤNG
Nút màu xanh dương, xem trước Nút màu xanh dương Tính năng xem trước: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển đến trang nội dung đó trên trang web.
Nút màu xanh lá, hiển thị Nút màu xanh lá Tính năng hiển thị: Khi nhấp chuột vào tính năng này, trang nội dung sẽ không được thể hiện trên trang web bán hàng (Nút chuyển thành màu xám). Quản lý từng trang nội dung, nút màu xanh lá Để hoàn tác, bạn nhấp chuột một lần nữa vào nút này, trang nội dung sẽ được hiển thị trở lại trên trang web (Nút trở lại màu xanh lá).
Nút màu vàng, cập nhật Nút màu vàng Tính năng cập nhật: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa thông tin trang nội dung (Giống như trang Thêm mới – Xem thêm ở phần hướng dẫn "Thêm Trang nội dung mới"). Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn nhấp chuột vào nút “Lưu lại”.
Nút màu đỏ, xóa Nút màu đỏ Tính năng xóa: Khi nhấp chuột vào tính năng này, một hộp thoại xác nhận sẽ hiện lên. Nếu chắc chắn muốn xóa trang nội dung, bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, bài viết sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nếu không muốn xóa bài viết, bạn nhấp chuột vào nút “Hủy”.!

Thêm trang nội dung mới

Để thêm trang nội dung mới, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Thêm mới trên trang quản trị Trang nội dung. Sau khi chọn, trang quản trị sẽ chuyển hướng đến trang thêm mới trang nội dung.

Thêm trang nội dung mới

Thêm thông tin cơ bản cho trang nội dung

Mỗi trang nội dung khi được thêm vào trang web cần được cung cấp một số thông tin chung, bao gồm:

THÔNG TIN NỘI DUNG
Tiêu đề Tên trang nội dung sẽ được hiển thị trên trang web
Thứ tự Thứ tự ưu tiên xuất hiện của trang nội dung trên trang web
Hiển thị Tùy chọn hiển thị hay không hiển thị bài viết trên trang web. Bạn nhấp chuột vào nút để chọn bài viết hiển thị trên trang web, và nhấp chuột vào nút Không để bài viết không hiển thị trên trang web.
Nội dung Nội dung cụ thể của trang mà bạn muốn tạo

Sau khi hoàn tất các thông tin chung của trang nội dung, bạn bấm vào hộp thoại SEO để thêm các thông tin giúp tối ưu SEO cho trang nội dung

Thêm trang nội dung mới, seo

Thông tin Nội dung
Đường dẫn/alias Đường dẫn để truy cập trang thôn tin. Ví dụ: example.com/page/trang-noi-dung-1. Trong ví dụ này, alias là phần “trang-noi-dung-1”. Nếu bạn không nhập đường dẫn/alias, hệ thống sẽ tự tạo.
Thẻ tiêu đề Là tiêu đề ngắn của trang nội dung, thẻ tiêu này sẽ được hiện thị trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm
Meta description Là đoạn mô tả ngắn về trang nội dung. Đoạn mô tả này sẽ được hiển thị trong phần mô tả của kết quả tìm kiếm
Meta keywords Các từ khoá liên quan đến trang nội dung. Trang nội dung sẽ được hiện thị trong kết quả tìm kiếm bằng các từ khoá này

Sau khi hoàn tất nhập các thông tin, bạn nhấp chuột vào nút Lưu lại để lưu trang nội dung.


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Lọc danh sách trang nội dung
  • Quản lý từng trang nội dung
  • Thêm trang nội dung mới
  • Thêm thông tin cơ bản cho trang nội dung
zalo chat