MỤC KHUYẾN MÃI - MÃ KHUYẾN MÃI

Xem danh sách mã khuyến mãi

Để xem và quản lý danh sách mã khuyến mãi của cửa hàng, bạn truy cập địa chỉ Trang quản trị, trên thanh menu mục Quản lý bán hàng nhấn chọn mục Khuyến mãi – Mã khuyến mãi.

Menu, sản phẩm, mã khuyến mãi

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị danh sách mã khuyến mãi có trong trang web của bạn.

danh sách, mã khuyến mãi

Lọc danh sách mã khuyến mãi

Trong giao diện quản lý mã khuyến mãi, bạn tìm hộp thoại Lọc

Bộ lọc

Đây là nơi bạn có thể lọc danh sách mã khuyến mãi sẽ dược hiển thị. Bạn có thể lọc dựa trên 3 tiêu chí: Từ khoá, Ngày tạo, Cho phép hiển thị. Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết, bạn nhấp chuột vào nút Lọc để tiến hành lọc danh sách mã khuyến mãi. Kết quả sẽ được hiển thị tại trang quản lý mã khuyến mãi.

Thêm mã khuyến mãi mới

Sử dụng nút Thêm mới để thêm một mã khuyến mãi mới vào trang web. Sau khi nhấp vào nút Thêm mới trong trang mã khuyến mãi, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thêm mã khuyến mãi mới. Xem hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn thêm mã khuyến mãi mới.

Quản lý từng mã khuyến mãi

Để quản lý từng mã khuyến mãi trong danh sách mã khuyến mãi, bạn sử dụng cột Quản lý nằm bên phải danh sách mã khuyến mãi, với các tính năng sau:

HÌNH ẢNH MINH HỌA NÚT CÔNG DỤNG
Nút màu xanh lá, áp dụng Nút màu xanh lá Tính năng bật/tắt mã khuyến mãi: Khi nhấp chuột vào tính năng này, mã khuyến mãi sẽ không thể áp dụng trên trang web bán hàng (Nút chuyển thành màu xám).hiển thị mã khuyến mãi Để hoàn tác, bạn nhấp chuột một lần nữa vào nút này, sản phẩm sẽ được áp dụng trở lại trên trang web bán hàng (Nút trở lại màu xanh lá).
Nút màu vàng, cập nhật Nút màu vàng Tính năng cập nhật: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa thông tin mã khuyến mãi (Giống như trang Thêm mới – Xem thêm ở phần hướng dẫn "Thêm mới mã khuyến mãi"). Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn nhấp chuột vào nút “Lưu lại”
Nút màu đỏ, xóa Nút màu đỏ Tính năng xóa: Khi nhấp chuột vào tính năng này, một hộp thoại xác nhận sẽ hiện lên. Nếu chắc chắn muốn xóa mã khuyến mãi, bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, mã khuyến mãi sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nếu không muốn xóa, bạn nhấp chuột vào nút “Hủy”.!

Quản lý nâng cao một hoặc nhiều mã khuyến mãi

Ngoài 3 tính năng quản lý mã khuyến mãi cơ bản như trên, bạn còn có thể tùy chọn các tính năng nâng cao. Khi bạn nhấp chuột chọn một hoặc nhiều mã khuyến mãi bạn muốn quản lý nâng cao, thanh tùy chỉnh sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Chọn hành động (1 dòng).

Quản lý nâng cao

Khi nhấp chuột chọn hộp thoại này, các tính năng nâng cao sẽ xuất hiện, bao gồm:

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG
Xóa Xóa mã khuyến mãi khỏi danh sách

Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Xem danh sách mã khuyến mãi
  • Lọc danh sách mã khuyến mãi
  • Thêm mã khuyến mãi mới
  • Quản lý từng mã khuyến mãi
  • Quản lý nâng cao một hoặc nhiều mã khuyến mãi
zalo chat