Cài đặt chung

Kích thước ảnh

Để điều chỉnh kích thước ảnh trên website bạn hãy đi đến mục Cấu hình hệ thống >> Kích thước ảnh. Bạn có thể điều chỉnh các kích thước ảnh mặc định cho hình ảnh sản phẩm, bài viết, slideshow, quảng cáo để khi tùy chỉnh bố cục thì các kích thước ảnh sẽ được tự động tùy chỉnh theo kích thước này và bạn không cần phải chỉnh sửa kích thước khi tùy chỉnh bố cục.

alt

Khoảng giá tìm kiếm

Để xem và thêm mới các khoảng giá tìm kiếm bạn hãy đi đến mục Cấu hình hệ thống >> Khoảng giá tìm kiếm. Ở trang Khoảng giá tìm kiếm, bạn sẽ được xem tất cả các khoảng giá tìm kiếm mà bạn đang có trên website, nếu bạn muốn thêm mới một khoảng giá tìm kiếm hãy nhấn vào nút Thêm khoảng giá để đi đến trang Thêm mới.

alt

Các thông tin ở trang Thêm mới mà bạn phải điền bao gồm :

Tiêu đề Nội dung
Tên Nhập tên cho khoảng giá tìm kiếm
Giá từ Nhập giá khởi điểm
Đến Nhập giá kết thúc
Danh mục sử dụng Chọn danh mục sản phẩm mà bạn muốn áp dụng khoảng giá tìm kiếm này cho bộ lọc
Thứ tự Đánh số cho khoảng giá tìm kiếm để sắp xếp thứ tự trình bày cho các khoảng giá trên website

Sau khi điền đày đủ thông tin, bạn hãy nhấp chuột vào nút lưu lại để hệ thống cập nhật khoảng giá tìm kiếm cho bộ lọc của website.

Cập nhật CSS :

Cập nhật giao diện cho website bằng code, dành cho các lập trình viên, nếu bạn không có khả năng lập trình và không biết nhiều về code thì hãy bỏ qua mục này.

Cập JS :

Cập nhật các chức năng cho website bằng code, dành cho các lập trình viên, nếu bạn không có khả năng lập trình và không biết nhiều về code thì hãy bỏ qua mục này.


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Kích thước ảnh
  • Khoảng giá tìm kiếm
  • Cập nhật CSS
  • Cập JS
zalo chat