Thiết kế menu

Để xem và thiết kế menu, bạn truy cập địa chỉ Trang quản trị, trên thanh menu mục Cấu hình hệ thống nhấn chọn mục Giao diện – Thiết kế menu. alt

Giới thiệu

Phần nội dung của trang Thiết kế Menu gồm 4 danh mục chính là :

alt

Tên danh mục Nội dung
Trang tĩnh Bao gồm các trang layout chính như : Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức, Sản phẩm, Tin tức, Liên hệ, Các trang nội dung hiện có. Ngoài ra, nếu bạn muốn tạo thêm trang layout mới thì bạn có thể nhấp chuột vào nút Thêm trang tĩnh
Danh mục sản phẩm Bao gồm các danh mục sản phẩm mà bạn đã tạo cho website
Toàn bộ danh mục Tin tức: Dẫn đến trang Tất cả tin tức. Chứa toàn bộ Danh mục tin tức hiện có. Sản phẩm: Dẫn đến trang Tất cả sản phẩm. Chứa toàn bộ Danh mục sản phẩm hiện có
Liên kết ngoài Các đường dẫn đến các website bên ngoài website mà bạn muốn liên kết

Quản lý menu

Bắt đầu thiết kế Menu, bạn hãy làm theo các bước sau đây :

alt

  • Bước 1 : Nhấp chuột vào ô vuông trước mục Menu cần thêm.
  • Bước 2 : Nhấp chuột vào nút Thêm vào Menu để mục Menu được thêm vào list Menu.
  • Bước 3 : Nhấp chuột vào để di chuyển mục Menu tùy theo ý muốn.

alt

  • Bước 4 : Xóa mục Menu.
  • Bước 5 : Mở rộng mục Menu cho một số tùy chỉnh thêm đặc thù.

alt

  • Bước 6 : Tên loại mục Menu.
  • Bước 7 : Click để chỉnh sửa Tên hiển thị của mục Menu.

Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Giới thiệu
  • Quản lý menu
zalo chat