MỤC THỐNG KÊ DOANH SỐ - NGUỒN ĐƠN HÀNG

Xem danh sách nguồn đơn hàng

Nguồn đơn hàng dùng để thể hiện nguồn gốc của đơn hàng. Đơn hàng có thể bắt nguồn từ trang web, Fanpage Facebook, Telesale,... Tất cả đều có thể được tạo và quản lý tại trang nguồn đơn hàng. Để xem và quản lý danh sách nguồn đơn hàng của cửa hàng, bạn truy cập địa chỉ Trang quản trị, trên thanh menu mục Quản lý bán hàng nhấn chọn mục Thông kê doanh số – Nguồn đơn hàng.

Menu, thống kê doanh số, nguồn đơn hàng

Sau khi chọn, trang quản trị sẽ hiển thị danh sách nguồn đơn hàng có trong trang web của bạn.

danh sách, nguồn đơn hàng

Lọc danh sách nguồn đơn hàng

Trong giao diện quản lý nguồn đơn hàng, bạn tìm hộp thoại Lọc

Bộ lọc

Đây là nơi bạn có thể lọc danh sách nguồn đơn hàng sẽ dược hiển thị. Bạn có thể lọc dựa trên Từ khoá liên quan đến nguồn đơn hàng. Sau khi đã nhập từ khoá cần thiết, bạn nhấp chuột vào nút Lọc để tiến hành lọc danh sách nguồn đơn hàng. Kết quả sẽ được hiển thị tại trang quản lý nguồn đơn hàng.

Xem thông tin nguồn đơn hàng theo cột

Ở góc trái bên trên của trang quản trị, bạn tìm hộp thoại Cột hiển thị.

Đây là nơi để bạn tùy chỉnh các cột thông tin sẽ hiển thị trong danh sách đơn hàng. Tùy theo các tiêu chí bạn chọn, trang web sẽ hiển thị các cột thông tin đó. Để chọn các cột hiển thị, bạn nhấp chuột vào hộp thoại Cột hiển thị. Các cột hiển thị bạn có thể chọn sẽ xuất hiện như hình:

Cột hiển thị, tiêu chí

Các cột hiển thị bao gồm:

TÊN CỘT CÔNG DỤNG
Tên nguồn Tên hiển thị của nguồn đơn hàng
Màu sắc Màu sắc đại diện cho nguồn đơn hàng

Bạn nhấp chuột vào từng tiêu chí để hiển thị cột thông tin hiển thị theo ý thích và nhấp chuột một lần nữa để bỏ chọn. Sau khi hoàn tất tùy chỉnh cột thông tin hiển thị, bạn nhấp chuột vào một điểm bất kỳ bên ngoài để tắt hộp thoại.

Thêm nguồn đơn hàng mới

Sử dụng nút Thêm mới để thêm một nguồn đơn hàng mới vào trang web. Sau khi nhấp vào nút Thêm mới trong trang Nguồn đơn hàng, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thêm nguồn đơn hàng mới.

Thêm thông tin cho nguồn đơn hàng

Mỗi nguồn đơn hàng trước khi được thêm vào trang web cần được thêm một số thông tin cơ bản. Các thông tin này sẽ được thêm vào tại của sổ Thêm nguồn đơn hàng mới.

Các thông tin cơ bản của nguồn đơn hàng bao gồm:

Thông tin Nội dung
Tên nguồn Tên hiển thị của nguồn đơn hàng
Màu sắc Màu sắc đại diện cho nguồn đơn hàng

Lưu nguồn đơn hàng mới tạo

Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho nguồn đơn hàng, nhấp vào nút Lưu lại để lưu nguồn đơn hàng mới vào trang web.

Quản lý từng nguồn đơn hàng

Để quản lý từng nguồn đơn hàng trong danh sách nguồn đơn hàng, bạn sử dụng cột Quản lý nằm bên phải danh sách nguồn đơn hàng, với các tính năng sau:

HÌNH ẢNH MINH HỌA NÚT CÔNG DỤNG
Nút màu vàng, cập nhật Nút màu vàng Tính năng cập nhật: Khi nhấp chuột vào tính năng này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chỉnh sửa thông tin nguồn đơn hàng (Giống như trang Thêm mới – Xem thêm ở phần hướng dẫn "Thêm mới nguồn đơn hàng"). Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn nhấp chuột vào nút “Lưu lại”
Nút màu đỏ, xóa Nút màu đỏ Tính năng xóa: Khi nhấp chuột vào tính năng này, một hộp thoại xác nhận sẽ hiện lên. Nếu chắc chắn muốn xóa nguồn đơn hàng, bạn nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, nguồn đơn hàng sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nếu không muốn xóa, bạn nhấp chuột vào nút “Hủy”.

Quản lý nâng cao một hoặc nhiều nguồn đơn hàng

Ngoài 2 tính năng quản lý nguồn đơn hàng cơ bản như trên, bạn còn có thể tùy chọn các tính năng nâng cao. Khi bạn nhấp chuột chọn một hoặc nhiều nguồn đơn hàng bạn muốn quản lý nâng cao, thanh tùy chỉnh sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Chọn hành động (1 dòng).

Quản lý nâng cao

Khi nhấp chuột chọn hộp thoại này, các tính năng nâng cao sẽ xuất hiện, bao gồm:

TÍNH NĂNG CÔNG DỤNG
Xóa Xóa nguồn đơn hàng khỏi danh sách

Tính năng nâng cao, quản lý nguồn đơn hàng sản phầm


Thông tin này có hữu ích với bạn?

  • Xem danh sách nguồn đơn hàng
  • Lọc danh sách nguồn đơn hàng
  • Xem thông tin nguồn đơn hàng theo cột
  • Thêm nguồn đơn hàng mới
    • Thêm thông tin cho nguồn đơn hàng
    • Lưu nguồn đơn hàng mới tạo
  • Quản lý từng nguồn đơn hàng
  • Quản lý nâng cao một hoặc nhiều nguồn đơn hàng
zalo chat